دعای کمیل

ادعیه خوانی و مناجات خوانی

با استفاده از اشعار وزین و نقمات دلنشین 

در مسجد ، تالار و منازل

تلفن تماس :  ۰۹۱۲۲۴۰۹۳۳۶