مداحی مجالس ختم (تصاویر)

اجرای مجالس ختم،ترحیم و بزرگداشت

با استفاده از اشعار وزین و نقمات دلنشین در مقام متوفی و شان صاحبان عزا در مسجد ، تالار و منازل

تلفن تماس :  ۰۹۱۲۲۴۰۹۳۳۶